Werkwijze

Al het onderzoek waar leden van de Vakgroep Anesthesiologie en Intensive Care Zwolle bij betrokken zijn wordt besproken binnen de structuur van Athena Care.

Binnen Athena Care zijn er intern afspraken gemaakt over een vaste werkwijze, welke start bij de aanmelding van nieuw klinisch wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsregistratie en -rapportage. Voordat het onderzoek bij de Isala klinieken wordt aangemeld hanteren wij de volgende procedure; al het onderzoek wordt eerst aangemeld bij de wetenschapscommissie van Athena Care, welke het aangemelde onderzoek inhoudelijk doorspreekt op haalbaarheid, relevantie en wetenschappelijke kwaliteit.

In geval van een positief advies brengt de wetenschapscommissie dit over aan het bestuur. Het bestuur van de vennootschap neemt uiteindelijk na een financiële afweging van de kosten en de baten het definitieve besluit voor deelname aan de studie. In geval van een negatief advies wordt dit vanuit de wetenschapscommissie met een onderbouwing rechtstreeks naar de aanvrager teruggekoppeld.

Na akkoord van zowel de wetenschapscommissie als het bestuur kan het onderzoek doorgezet worden naar de overige betrokkenen en de Medisch Ethische Toetstingscommissie van de Isala klinieken.

Meld hier direct uw onderzoek aan.