Bestuur

De taak van het dagelijks bestuur van Athena Care is het vaststellen van beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken. Zij roept de aandeelhouders op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bijeen voor het presenteren van de jaarstukken en ziet daarnaast toe op het nastreven en uitvoeren van de gestelde doelen van de vennootschap. Deze doelen met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek zijn als volgt omschreven:

  • Bevordering van het opzetten en uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin, al dan niet tezamen met derden, vanuit de Isala klinieken
  • Het organiseren en coƶrdineren van specialistische klinische patiĆ«ntenzorg en het geven van onderwijs
  • Kwaliteitswaarborging binnen de Thoraxchirurgie, Thoraxanesthesiologie, Anesthesiologie, Pijntherapie en Intensive Care.
  • Registratie en rapportage van zorg aan de hand van verschillende kwaliteitsindicatoren.
Jasper Haringman def S Spanjersberg def
Van links naar rechts:

  • J. Haringman (Algemeen directeur)
  • A.J. Spanjersberg (Directeur)
  • M.E. Hoogendoorn (Management Directeur)
  • M. Giezeman (Financieel directeur, geen foto)