Kwaliteitsregistraties

Binnen de Researchafdeling is kwaliteitsregistratie en kwaliteitsonderzoek een groot onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Zowel vanuit de Intensive Care, de Thoraxchirurgie als de sectie Thorax van de Vakgroep Anesthesiologie en Intensive Care Zwolle zijn er verschillende kwaliteitsregistraties en rapportages waardoor bewaking en borging van kwaliteit van zorg aantoonbaar kan worden gemaakt. Vanuit deze registraties worden diverse verplichte items zoals verschillende prestatie-indicatoren aan de betrokken instanties gerapporteerd. Daarnaast worden niet-verplichte items als bijvoorbeeld complicaties en kwaliteit van leven vanuit de kwaliteitsregistratie gepresenteerd en gepubliceerd. Een voorbeeld hiervan is het meest recente jaarverslag van de Cardio-Thoracale Chirurgie.

Voorbeelden van landelijke registraties die uit de kwaliteitsregistratie voortkomen zijn:

 1. Nederlandse Intensive Care Evaluatie (NICE)
 2. Landelijke registratie Begeleidingscommissie Hartinterventie Nederland (BHN)
  • Dataset voor de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
  • Dataset voor de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 3. Prestatieindicatoren volgens Centraal Begeleidingsorgaan
  1. Postoperatieve pijnscore
  2. Postoperatieve wondinfecties (POWI) volgens PREZIES
 4. Deelname aan Meetbaar Beter