Artikel in het Tijdschrift voor Gezondheid en Ethiek

“Als bloedtransfusie waarschijnlijk onontkoombaar is: wel of niet opereren?”, dat is de titel van een artikel over bloedtransfusie bij wilsonbekwamen. Het artikel is verschenen inhet Tijdschrift voor Gezondheid en Ethiek. Klik hier om direct naar een PDF van het artikel te gaan.