Informatie

Binnen Athena Care richten wij ons op diverse trajecten.

 • Projectwerk
  • Kwaliteit van zorg
  • Effectiviteit
  • Veiligheid
  • Kosten-reductie
 • Technologische Ontwikkeling
 • Fase 0 tot IV klinische trials

Er zijn diverse inhoudelijke lijnen van onderzoek waaronder bijvoorbeeld:

 • Heamovigilantia
 • Echodiagnostiek
 • Zorg- en functiedifferentiatie
 • Cognitieonderzoek na hartchirurgie
 • Kwaliteitsregistratie