Accreditatie

 • Voor het congres op 31 januari en 1 februari 2020 is accreditatie aangevraagd bij:
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NCIV) – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) – 12 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVCC) – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) – 11 punten
  • Nederlandse Orthopedische Vereniging – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) – 12 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVnN) – 11 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Perfusionisten (NeSECC) – 10 WAR-punten
  • Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) – 12 punten