Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie heeft als doel het beoordelen van al het aangemelde wetenschappelijke en kwaliteitsonderzoek op haalbaarheid, relevantie voor de praktijk en inhoudelijk wetenschappelijke kwaliteit. De wetenschapscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van elke sectie binnen de Vakgroep Anesthesiologie en Intensive Care Zwolle, te weten de sectie Thorax, sectie Algemene, sectie Pijn en sectie Intensive Care. De leden hebben allen een aantoonbare affiniteit met het doen van wetenschappelijk onderzoek en zijn ook allen gepromoveerd.

Van links naar rechts:

  • C. Hukshorn
  • H. Sonneveld
  • J. Ennema
  • E. Smelt
  • M. Giezeman (geen foto)
  • C. Olthof (geen foto)

 

Er wordt eens per kwartaal vergaderd, waarbij zowel nieuw wetenschappelijk onderzoek als de voortgang van de lopende projecten besproken wordt. Ook komen er onderwerpen als educatie en landelijke ontwikkelingen rondom wetenschappelijk onderzoek aan bod.

De eerst volgende vergadering van de wetenschapscommissie zal in oktober 2014 plaats vinden.

Meld hier direct uw onderzoek aan. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier, welke u kunt versturen naar info@athenacare.nl.